Mål

GWYM MINDWORKOUT AB

 

Säte: Göteborg

Mindworkout finns för att

 

  • ge INDIVIDER obegränsad och enkel tillgång att regelbundet nyttja alla de bra verktygen i öppna tanketräningspass. Priseffektivt. Lättillgängligt i lokaler nära dig. Vårt mål är att Mindworkout ska vara en oas i vardagen, för avkoppling och påfyllning av energi och lärande. Och bidra till långsiktigt välbefinnande och hållbar prestationsförmåga.

Resultat: Mental hållbarhet. Ökat välbefinnande. Stärkt fokus och egen kontroll. Ökad prestationsförmåga.

 

 

  • ge ARBETSGIVARE tillgång till en modern effektiv lösning för att satsa på mental friskvård. Underlätta för sina medarbetare att må bra och prestera bra - en långsiktigt hållbar prestation. Och samtidigt stärka sitt employer brand. Flytta kostnader från rehabiliterande till förebyggande insatser. "Vattna där det växer!" Mindworkout erbjuder ett förenklande nav mellan kund och marknadens många specialistleverantörer. Uppföljning och kontroll på genomförd träning, insatser och kostnader.

Resultat: Minskad sjukfrånvaro, sjuknärvaro och sänkta kostnader. Ökad lönsamhet tack vare effektivare medarbetare. Ökad attraktivitet som arbetsgivare.

 

 

  • ge EXPERTER inom mental träning en ny kanal för att föra ut sitt kunnande och verktyg på ett enkelt sätt. Till många människor och arbetsgivare på en och samma gång. Mindworkout vill hjälpa dig som är erfaren, engagerad expert att få ut din kompetens till ännu fler.

Resultat: Passiv inkomst via tanketräningspassen, fler kontaktytor. Ökad försäljning och marknadsandel.

 

 

  • ge SAMHÄLLET nya lösningar på problemet med stressrelaterad ohälsa, som är den vanligaste sjukskrivningsorsaken i Sverige. Sjukvården saknar resurser för effektiv rehabilitering. Enorma förluster för individer, arbetsgivare och samhälle. Vårt samhälle tränar oss alla i att ha fokus utåt, och på att hantera mycket information simultant. Vi tränas mindre i att ha fokus inåt och att koncentrera oss. Informationssamhället innebär nya möjligheter men också nya utmaningar som kräver nya verktyg. Och verktygen finns! Tyvärr ligger de mest i verktygslådan. Men det vill Mindworkout ändra på!

Resultat: Sänkta samhällskostnader. Mindre mänskliga förluster. Utveckling av samhället.